zadanie 15Kupione samochody:

Nazwisko kupcaIdentyfikatorDataPracownikWłaścicielMarkaModelRocznikCena
Kawa 130 2017-02-03 07:04:52 Nowak Jankowski Opel Astra 2008 31456
Kupiec 131 2017-02-03 07:05:53 Nowak Markowski Audi A4 2016 80000
Kwiat 132 2017-02-02 20:32:52 Nowak Kowalski Audi A6 2012 10000
Kawa 134 2017-02-02 20:46:42 admin Jankowski Fiat 2001 4500
137 2017-02-04 23:02:37 Fiat 0 0


1. Prowizja pracowników ze sprzedaży poszczególnych samochodów (5 % od prowizji komisu):

IdentyfikatorDataPracownikWłaścicielMarkaModelRocznikCenaProwizja pracownikaProwizja komisu
130 2017-02-03 07:04:52 Nowak Jankowski Opel Astra 2008 31456 78.1 1572
131 2017-02-03 07:05:53 Nowak Markowski Audi A4 2016 80000 200 4000
132 2017-02-02 20:32:52 Nowak Kowalski Audi A6 2012 10000 25 475
134 2017-02-02 20:46:42 admin Jankowski Fiat 2001 4500 11.25 213.75
137 2017-02-04 23:02:37 Fiat 0 0 0 0


2. Prowizje pracowników z podziałem na marki samochodów:

Fiat: 11.25
Mercedes: 0
Opel: 78.1
Renault: 0
Volkswagen: 0


3. Prowizje pracowników z podziałem na roczniki samochodów:

2008: 78.1
2016: 200
2012: 25
2001: 11.25
2007: 0
1940: 0
0: 0


4. Łączne prowizje poszczególnych pracowników:

Nowak: 303.1
admin: 11.25
grad: 0
: 0


5. Łączna prowizja wszystkich pracowników:

314.35

7. Zysk komisu z podziałem na marki samochodów (zmniejszony o prowizję pracowników):

Fiat: 213.75
Mercedes: 0
Opel: 1572
Renault: 0
Volkswagen: 0


8. Zysk komisu z podziałem na roczniki samochodów (zmniejszony o prowizję pracowników):

2008: 1572
2016: 4000
2012: 475
2001: 213.75
2007: 0
1940: 0
0: 0


9. Łączny zysk komisu (zmniejszony o łączną prowizję pracowników):

6260.75