Członkowie zarządu

Einstein

Andrzej Kapusta
Pascal

Marek Jeż
Sklodowska

Anna Michalak