Podaj temeratury i stan czujników:
Temperatura1:
Temperatura2:
Temperatura3:
Temperatura4:
Temperatura5:
Czujnik1: Czujnik2: