Test
Egzamin

1 ) Tablica to:

a) specyficzny typ zmiennych
b) nie występują w PHP
c) przechowuje wartości
d) uporządkowany zbiór zmiennych


2 ) Znak średnika w PHP jest umieszczany:

a) zawsze na końcu linii
b) na końcu każdej instrukcji
c) można go pominąć tylko jeśli w danym miejscu następuje przejście do trybu HTML
d) nigdzie


3 ) Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

a) edytora tekstu
b) przeglądarki internetowej
c) arkusza kalkulacyjnego
d) programów do tworzenia prezentacji multimedialnych


4 ) Który z podanych języków programowania nie jest językiem webowym?

a) HTML5
b) JavaScript
c) PHP
d) C++