Strona 1

Wstęp


PHP (ang. Hypertext Preprocessor) jest językiem skryptowym, służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW. Wykonywanym po stronie serwera, obecnie bardzo popularnym.

Kurs PHP zamieszczony na tej stronie pozwoli poznać podstawy tego języka. Zapoznasz się z jego składnią, pętlami, instrukcjami warunkowymi. Nauczysz się tworzyć funkcje oraz klasy. Dowiesz się jak korzystać z tablic. Przyswoisz obługę ciągu znaków oraz plików.