Lekcja 2

Lekcja 2


Co to jest baza MySQL?
Jest to system do zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS -relational database management system). Baza danych pozwala na szybkie przeszukiwanie,sortowanie i odczytywanie danych.

Taki serwer kontroluje dostęp do danych w celu zapewnienia równoczesnego dostępu wielu użytkownikom.

MySQL jest serwerem wielodostępnym, wykorzystuje SQL (Structured Querty Language – Strukturalny Język zapytań) przyjety dla całego świata język zapytań baz danych.

MySQL jest dostępny w dwóch licencjach darmowej lub płatnej (dystrybucyjny ).

MySQL może być wykorzystywany w różnych systemach Uniksowych, a także w Microsoft Windows.